KHU QUỶ CHÚ NGỮ ĐẠI TOÀN-Những điều cần biết khi gặp quỷ

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Khu quỷ chú 1: Ngã thị thiên mục, dữ thiên tương trục. Tình như lôi điện, quang diệu bát cực . Triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục . Cấp cấp như luật lệnh .

Khu quỷ chú 2: Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh . Thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh . Cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh . Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình . Sở tại chi xử, vạn thần phụng nghênh . Cấp cấp như luật lệnh .

Trí Vũ Chú (Chú gây mưa) : Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, nghiễm bố nhuận trạch, phụ tá lôi công . Ngũ hồ tứ hải, thủy tối triêu tông . Thần phù mệnh nhữ, thường xuyên thính tòng . Cảm hữu vi giả, lôi phủ bất dung . Cấp cấp như luật lệnh .

Diệt Ôn Dịch Chú : Thủy thanh phù mệnh, động uyên chính hình, kim việt tiền đạo, lôi cổ hậu oanh . Binh trượng ức thiên, biến hóa chân linh . Cảnh tiêu sở bộ, trung hữu uy thần . Hoa du yết dụng, mạc xử thuật quy . Trắc cấm động gia, hi uyên tấu minh . Lễ cương đại ? Đà mạc tử trì . Ngưng âm hợp dương, lý cấm tà nguyên . Yêu ma lệ quỷ, thúc tống cùng tuyền . Cảm hữu kiền thí, nhiếp phó động uyên . Phong đao khảo thân, vạn tử bất nguyên . Cấp cấp như luật lệnh .

Tịnh Thân Thần Chú: Linh Bảo Thiên Tôn, an úy thân hình . Đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh . Thanh long bạch hổ, đội trượng phân vân . Chu tước huyền vũ, thị vệ thân hình . Cấp cấp như luật lệnh .

Uy Thiên Đại Pháp Thần Chú : Ngô phụng uy thiên đại pháp, Giang hà nhật nguyệt sơn hải tinh thần tại ngô chưởng trung, Ngô sử minh tức minh, ám tức ám . Tam thập tam thiên thần tại ngô pháp chi hạ, Sử đông tức đông, sử tây tức tây, Sử nam tức nam, sử bắc tức bắc .Tòng ngô phong hầu, bất tòng ngô lệnh giả trảm thủ . . .

Nhập Hộ Chú: thiên lãng khí thanh, tam quang động minh . Kim phòng ngọc thất, ngũ chi bảo sinh . Huyền vân tử cái, lai ánh ngã thân . Tiên đồng ngọc nữ, vi ngã trí linh . Cửu khí tề cảnh, tam quang đồng . Thượng thừa tử cái, thăng nhập đế đình . Dĩ hạ vi bố bát quái thì tất tu yếu niệm đích! Nhất bái ký châu đệ nhất khảm, nhị bái cửu ly đáo nam dương, Tam bái mão thượng chấn thanh châu, tứ bái dậu đoái quá tây lương, Ngũ bái hợi kiền ung châu địa, lục bái tị tốn từ châu thành,Thất bái thân khôn kinh châu giới, bát bái dần cấn duyện châu thành, Hành đàn đệ tử nhập trung cung .

Sát Quỷ Chú: Thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ, dữ ngã thần phương. Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường. Đăng sơn thạch liệt, bội đái ấn chương. Đầu đái hoa cái, túc niếp khôi cương, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh. Tiền hữu hoàng thần, hậu hữu việt chương. Thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang. Hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương? Cấp cấp như luật lệnh.

Sắc Ôn Chú: Sắc đông phương thanh ôn chi quỷ, hủ mộc chi tinh; nam phương xích ôn chi quỷ, viêm hỏa chi tinh; tây phương huyết ôn chi quỷ, ác kim chi tinh; bắc phương hắc ôn chi quỷ, hỗn trì chi tinh; trung ương hoàng ôn chi quỷ, phẩn thổ chi tinh. Tứ thì bát tiết, nhân vượng nhi sinh. Thần bất nội dưỡng, ngoại tác tà tinh. Ngũ độc chi khí, nhập nhân thân hình. Hoặc hàn hoặc nhiệt, ngũ thể bất ninh. Cửu sửu chi quỷ, tri nhữ tính danh. Cấp tu đãi khứ, bất đắc cửu đình. Cấp cấp như luật kim.

Phòng Quỷ Chú: nhân lai cách trọng chỉ quỷ lai cách tọa sơn thiên tà lộng bất xuất vạn tà lộng bất khai

Huyền Khoa Cấm Chúc Cẩn Chú: Thiên hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh thông thiên thấu địa quỷ thần kinh nhược hữu hung thần ác sát quỷ lai lâm địa đầu hung thần ác sát tẩu bất đình thiên thanh thanh địa linh linh đệ tử phụng tam mao tổ sư chi hào hà thần bất thảo hà quỷ bất kinh cấp phụng tổ sư mao sơn lệnh tảo trừ quỷ tà vạn yêu tinh cấp phụng thái thượng lão quân lệnh khu ma trảm yêu bất lưu tình ngô phụng tam mao tổ sư cấp cấp như luật lệnh sắc

Siêu Độ Chú: thái thượng sắc lệnh siêu nhữ cô hồn quỷ mị nhất thiết tứ sinh triêm ân hữu đầu giả siêu vô đầu giả sinh thương thù đao sát khiêu thủy huyền thằng minh tử ám tử oan khúc khuất vong trái chủ oan gia thao mệnh nhi lang quỵ ngô thai tiền bát quái phóng quang trạm nhữ nhi khứ siêu sinh tha phương vi nam vi nữ tự thân thừa đương phú quý bần * do nhữ tự triệu sắc tựu đẳng chúng cấp cấp siêu sinh sắc tựu đẳng chúng cấp cấp siêu sinh

Phật giáo Khu quỷ chú:
Lục Tự Đại Minh Chú Toàn Văn: Oṃ maṇi padme hūṃ (Ám mani bát mê hồng)

30 PHƯƠNG PHÁP KHU QUỶ DÂN GIAN:
1. Không thể bối rối (người hoảng hốt sẽ tự loạn trận cước).

2. Không thể lớn tiếng kêu sợ hãi (sẽ phát ra âm vang).

3. Không thể cuồng loạn (hoang mang lo sợ tự chịu diệt vong).

4. Không thể chạy loạn (sẽ tự chui đầu vào lưới).

5. Không thể nhắm mắt (mắt là cái thần của người).

6. Không thể nín thở (không dương khí tự diệt).

7. Không thể kêu cứu (gặp quỷ kêu cứu chỉ có thể làm liên lụy người vô tội, trừ phi phụ cận có chùa chiền).

8. Không thể ngất (té bất tỉnh sẽ không có biện pháp).

9. Không thể vứt bỏ đồng bạn (nhiều người lực lớn, phàm là người thường chạy trối chết đều khó thoát khỏi quỷ chưởng).

10. Không thể hãm hại người khác (tự tâm sinh ma tất để quỷ lợi dụng).

11. Nếu có tông giáo tín ngưỡng thì hẳn là nên cầu nguyện, nếu như không có tốt nhất cầu Phật, Bồ Tát (bởi vì Phật giáo thần lực lớn nhất, hữu cầu tất ứng).

12. Nếu như tín ngưỡng Phật giáo, tốt nhất nắm giữ pháp khí (cần được khai quang) hoặc là niệm tụng chú ngữ, cuối cùng hô to Phật hiệu.

13. Nếu như tín ngưỡng Đạo giáo, thì cần được chân truyền, chú ý tới phương vị của mình.

14. Nếu như tín ngưỡng Cơ Đốc (Thiên chúa giáo), hãy làm dấu thánh; tốt nhất là nắm giữ thánh vật Thập Tự Giá.

15. Nếu như tín ngưỡng Đạo Hồi, thì…

16. Gặp phải quỷ, phải biết rõ vị trí của mình.

17. Nếu đang ở trung tâm, hướng tây bắc là cát (lành) nhất, hướng đông bắc là hối (mờ) nhất (theo Khám Dư Học).

18. Tận lực đứng ở nơi có ánh nắng.

19. Không thể đứng ở dưới đáy ánh trăng (nếu như đang vào buổi tối dã ngoại).

20. Nếu như có tín ngưỡng Phật giáo, hướng chính đông là vị trí tốt nhất (phương đông chính là nơi Bất Động Minh Vương suất lĩnh chúng kim cang, Kim Cang Minh Vương. Đây là phương có công năng c hàng phục ác quỷ Diêm La, lại là phương vị Phật Tổ thành đạo, lợi ích phong phú).

21. Thấy rõ mình hoàn cảnh chung quanh của mình, không được chạy vào góc chết.

22. Nếu như ở tại nơi bình thường (có người cư trú), thì lựa chọn đường lớn, đừng chọn đường quanh co quạnh quẽ.

23. Không được đứng dưới đám mây, công trình kiến trúc có bóng âm.

24. Lúc có nhiều người không được phân tán nhau ra (phàm là phân tán chạy trốn , bình thường kết cục đều rất thảm).

25. Nếu như phát hiện có quỷ, phải phân biệt là mãnh quỷ hay là u linh (hai loại phân loại cơ bản của quỷ học).

26. Nếu như là u linh, thì chú ý (vị trí thiên) phương vị, tiến hành phương pháp đơn giản là có thể giải quyết.

27. Nếu như phát hiện là mãnh quỷ (hữu hình hữu thanh), thì chú ý có thể đào thoát hay không, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể không biết tự lượng sức mình. Là quỷ thì đừng tranh với nó nếu không muốn chuốc lấy phiền toái, dù cho đụng phải quỷ cũng tránh được nên tránh.

28. Nếu như phát phát hiện mình bị quỷ cuốn lấy, như quỷ đả tường thì đầu tiên phải trấn định.

29. Nếu như cuốn lấy mình là u linh oán lực rất mạnh thì cần phải có pháp khí (khai quang).

30. Nếu như cuốn lấy mình là mãnh quỷ thì cần phải có pháp khí đánh nhau (như binh khí).

Nguồn: Truyennhanh2018/khu-chu-quy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: